Металл тамга

  • Metal Stamping

    Металл тамга

    Wuxi Lead металлаар хийсэн тамга дарах үйлчилгээ нь манай багаж үйлдвэрлэгчдийн туршлага, чанарыг эрхэмлэн ажилласнаар үйлчлүүлэгчдийнхээ стандартад нийцсэн найдвартай эд ангиудыг үйлдвэрлэдэг. Жижиг, том хэсгүүдийг үйлдвэрлэхэд дэвшилтэт багаж хэрэгсэл, хоёрдогч багаж хэрэгслийг ашиглах